phone red 444 4 189

MECCANICA SEGRINO - Targaz Enerji

İZOLE JOINT-İZOLE MAFSAL

İzole Joint veya izolasyon mafsalı petrol, gaz ve suyun taşındığı boru hatlarında, tanklarda ve pompa istasyonunda elektriksel izolasyon ve katodik koruma sağlar. İzole jointler, uygulamadan bağımsız olarak tüm boru sistemlerinde elektrik akımına karşı pozitif sızdırmaz uzun ömürlü bir blok görevi görür.

Elektrik akımının olumsuz etkilerini önlemek için, iletkeni kauçuk, lastik, porselen vb. ile kaplama, yalıtma, tecrit veya izole etmeyi hedefler.
İzolasyon mafsalı, İzole mafsal veya İzole joint toprak altı tesisatla toprak üstü tesisatı birbirinden ayırmak için kullanılır.
Tranşedeki hat korozyona maruz kalacağından hattı korumak için mg-anot torbası kullanılır.Anot torbası sayesinde boru katodik olarak korunmuş olur. Sistem pil mantığıyla çalışır.Anot tarafında yükseltgenme tepkimeleri gerçekleşir. Yükseltgenme bir elementin elektron vermesiyle gerçekleşir ve mg mun elektron verme isteği çok daha fazladır. Bu durumda mg anot tarafını, boru ise katot tarafını oluşturur. İyonlaşma anot tarafında gerçekleşir. Toprak üstü tesisatı katodik akımdan korumak için mafsal kullanılır. Toprak üstü tesisatında gaz akışından kaynaklanan statik yükün de toprağa aktarımı topraklama çubuğu vasıtasıyla gerçekleşir.

Meccanica Segrino